Kulturschaffend in Deutschland – was muss ich beachten?//Twórcy kultury w Niemczech – co należy mieć na uwadze? 23.11.2016, 17:00 Uhr

Kulturschaffend in Deutschland – was muss ich beachten?//Twórcy kultury w Niemczech – co należy mieć na uwadze? 23.11.2016, 17:00 Uhr

Twórcy kultury w Niemczech – co należy mieć na uwadze? Magdalena Ziomek-Frackowiak, dyrektor spółdzielni SMartDe (www.smart-de.org) zaprezentuje nam przegląd tematów związanych z zarządzaniem finansów i ubezpieczeń społecznych dla ludzi kultury. A tematy te to system podatkowy i ubezpieczeniowy w Niemczech