Interkulturowe Centrum Doradztwa i Spotkań dla Kobiet i Rodzin przy Ostkreuz jest instytucją Związku Pracy Interkulturowej (VIA) Stowarzyszenia Regionalnego Berlin/Brandenburgia. VIA to organizacja dachowa stowarzyszeń i projektów, które pracują w zakresie socjalnym i interkulturowym z mieszkankami i mieszkańcami Berlina z rodzin imigranckich i z innych środowisk.

Flyer Download (1.5MB):
DE – PL

Box66 jako instytucja VIA uważa się za interkulturowe miejsce doradztwa i spotkań dla kobiet i rodzin w dzielnicy Friedrichshain w okręgu administracyjnym Friedrichshain/Kreuzberg. Centrum jest otwarte na osoby różnego pochodzenia, które potrzebują informacji, wymiany doświadczeń i spotkań interkulturowych. Nasza oferta doradztwa jest skierowana przede wszystkim do migrantek i oferuje wsparcie i aktywną pomoc w drodze do udanej integracji. Współpracujemy przy tym z instytucjami, niezależnymi podmiotami pracy z młodzieżą, pracy socjalnej i integracyjnej oraz z innymi aktorami integracji.

Nasze oferty dla grup obejmują sprawdzone informacje dotyczące istotnych zagadnień, ale również ramy umożliwiające wymianę doświadczeń i spotkanie ludzi z różnych kontekstów i grup kulturowych i społecznych.

Celem wszystkich naszych zróżnicowanych ofert – czy to, jeśli chodzi o pomoc w kontaktach z urzędami, informacje dotyczące uznawania świadectw i dyplomów, trening z zakresu umiejętności radzenia sobie ze stresem bądź też odprężające spotkanie przy wspólnym gotowaniu, jest wspieranie i wzmacnianie odwiedzających nas pań w osiąganiu ich indywidualnych celów.

Ponadto BOX66 uważa się za miejsce różnorodności, które jako platforma spotkań i wymiany przyczynia się do niwelowania uprzedzeń i barier między ludźmi przynależących do różnych światów społecznych i budowy autentycznie praktykowanej kultury otwartości i akceptacji w okręgu administracyjnym Friedrichshain-Kreuzberg.