Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności posiadajce kwalifikacje zawodowe zdobyte w Polsce, na darmowy workshop dotyczący procesu uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Berlinie.

Wydarzenie odbędzie we współpracy z doradcami ds. uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych z Projektu LARA Plus Anerkennungsberatung (La Red e.V.).

Krótką prezentacje poprowadzi również doradca zawodowy z Bundesagentur für Arbeit z projektu Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE), Pan Thorsten Nieberg, który przedstawi możliwości wsparcia rozwoju zawodowego przez Bundesagentur für Arbeit. Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung/berufsberatung-im-erwerbsleben

Dodatkowo uczestnicy spotkania otrzymają za darmo książkę Pani Magdaleny Masluk-Meller pt. CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy’.

 

Podczas warsztatów omówione będa następujące tematy:

– W jakich zawodach uznawanie kwalifikacji jest konieczne? Co to sa zawody regulowane i nieregulowane?

– Procedura uznawania kwalifikacji w zależności od zawodu: właściwe instytucje, koszty procedury, przybliżony czas trwania.

– Ocena dyplomu lub świadectwo porównywalności dla zawodów nieregulowanych (Zeugnisbewertung).

– Opcje finansowania np. tłumaczeń dokumentów.

– Pytania od uczestnikow wydarzenia.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką workshopu. Wydarzenie po polsku odbędzie się 24 czerwca (poniedziałek) w godzinach 16 – 18. Adres: Box66, Dolziger Straße 1 610 247 Berlin.

 

 

Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejszą rejestrację na stronie: https://forms.gle/kgA9SkhnNKZz1zB89 lub skanując kod qr z grafiki.

Spotkanie informacyjne: Jak uznać polskie kwalifikacje zawodowe w Berlinie?