Warsztaty dla kobiety przed rozpoczęciem kariery zawodowej
Poznaj swoje mocne strony!

Cele warsztatów
– Poznanie potencjału kompetencji i mocnych stron, którym dysponujesz i na którym możesz budować swoja karierę zawodową
– Motywacja i wzmocnienie poczucia własnej wartości
– Poszerzenie osobistego horyzontu o kompetencje interkulturowe
– Informacje o ciekawych projektach i budowanie własnej sieci kontaktów

Darmowe warsztaty interkutlurowe i doradztwo indywidualne
w języku polskim!

I!. Warsztat: kompetencje interkultrowe na rynku pracy w kontekscie polsko-niemieckim
12.05. i 13.05.2017 | 10-16 Uhr
Interkulturowe Centrum Doradztwa i Spotkań dla Kobiet i Rodzin Box66

Trenerki: Anna Czechowska i Magdalena Ziomek-Frackowiak

Zgłoszenia: Mail: kontakt@agitpolska.de
Tel. + 49 (0) 30 2433 6740

Partnerzy: Interkulturelles Kompetenzzentrum für Migrant*innenorganisationen Berlin IKMO

i I.S.I e.V., Initiative Selbständiger Immigrantinnen

Warsztaty dla Polek – kompetencje interkulturowe na rynku pracy, 12.5/13.5.2017

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.